Lokaal eten

Een hectische dag

Over onze korte keten…

Dinsdag 13 september was Vallei boer Gerald, samen o.a. Agrifirm, te gast bij Aeres MBO in Barneveld. Het thema van deze inspiratiemiddag was de Korte Keten, ook wel de korte voedselketen. 

We kwamen al snel tot de ontdekking dat er heel verschillend werd gedacht over de definitie van een korte voedselketen. Beperkt zich dit namelijk alleen tot een boerderijwinkel waar de consument rechtstreeks zijn voedsel kan kopen? Of gaat dit veel verder dan dat? En hoe geeft Vallei Varken hier invulling aan?

Binnen Vallei Varken spreken we van een korte keten omdat er zo min mogelijk (onnodige) schakels in onze keten zitten en dat de afstand tussen ons en afnemers zo kort mogelijk is. Wij hebben rechtstreeks contact met onze afnemers. En ondanks dat dit heel logisch klinkt, is dit vrij uniek in onze sector. Maar hoe kort is kort? Spreken we nog van een korte keten als Groningers ons varkensvlees eten uit de Vallei-streek? Of dat ons Vallei varkensvlees wordt verkocht in een landelijke supermarkt?

De korte keten is niet zozeer een doel of gekoppeld aan kilometers, maar een middel om onze doelen te bereiken. Deze doelen zijn heel divers: een eerlijke prijs voor ons en onze ketenpartners, meer transparantie in de voedselketen, regie over ons eigen productieproces, een duurzamere keten en feedback van onze afnemers en consumenten om zo ons product continu te kunnen verbeteren. Dit betekent dus dat een iemand uit Groningen zeker kan genieten van ons Vallei varkensvlees!

Wij willen waarde creëren door in te spelen op trends in food. Denk aan lokaal en transparant. Onze afnemers, maar ook de consument, wil weten waar het eten vandaan komt en wat ermee is gebeurd. Ook de hang naar gezond en duurzaam voedsel leeft heel sterk bij consumenten. Wat duurzaamheid precies is, daar kun je lang over discussiëren en zal ook per individu verschillen, maar als Vallei Varken zetten we volop in op het reduceren van onze CO2-footprint.

Tijdens deze themamiddag zijn we tijdens het tweede deel in kleinere groepen uiteengegaan om te debatteren over onder andere de volgende stelling: "Zijn de korte keten concepten een modegril of de toekomst?"

Gespreksleider Esther de Snoo sloot de middag af met de conclusie dat 'SAMENWERKEN' key is om een korte keten concept te laten slagen. Je hebt met elkaar hetzelfde doel en het is belangrijke goede afspraken te maken over hoe je dat doel gaat bereiken. En dat producenten in een korte keten een andere mindset moeten hebben om hun eigen producten zelf te kunnen vermarkten. Andere soft-skills zijn nodig om zelf in de schijnwerpers te durven staan en met de eindafnemer de gesprekken en onderhandelingen te voeren.

Voor ons is het belangrijkste: In een korte keten heb je contact met de mensen voor wie je het uiteindelijk allemaal doet!

Bianca Deetman,
Valleivarken