Lokaal eten

Voedsel, Klimaat en Onze Verantwoordelijkheid: Een Reflectie na 'Ons Voedsel' van Louise O Fresco

"Heerlijk en gezond eten, maar waar vind je dat? Wat wordt eigenlijk beschouwd als gezonde voeding?

Eten en alles wat met voedsel te maken heeft, heeft altijd mijn diepgaande interesse gehad. Als je je hierin verdiept, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat onze agrarische sector verantwoordelijk is voor de productie van gezond en smakelijk voedsel. Voeding speelt een onmisbare rol in onze algehele gezondheid, maar het bewustzijn hierover ontbreekt vaak bij veel consumenten. Om dit bewustzijn te vergroten, organiseerde ik in samenwerking met anderen in 2015 een evenement met als titel: 'Een geweten voor voeding'.

Vallei Proeflokaal - WijaIn 2013 begonnen we met de voorbereidingen voor dit evenement. Tien jaar later heb ik het boek 'Ons voedsel' van Louise O Fresco gelezen. Wat een inspirerend boek! Het biedt inzicht en inspireert, maar legt ook de verantwoordelijkheid die wij als individuen hebben bloot. Belangrijker nog, het boek geeft hoop en perspectief te midden van de dagelijkse stroom van doemscenario's over het milieu en klimaat. Als voedselproducent word je vaak overweldigd door deze sombere berichten. Als je je er niet tegen wapent, kan het je motivatie en ondernemingsgeest aantasten. Het bijzondere aan het boek van Louise O Fresco is dat het inzicht biedt in de mechanismen achter deze worst-case scenario's. Door de geschiedenis heen hebben mensen herhaaldelijk voorspellingen gedaan over het naderende einde der tijden, maar gelukkig zijn deze voorspellingen nooit uitgekomen.

'O Fresco laat in 'Ons voedsel' zien dat klimaatveranderingen een eeuwenoud fenomeen zijn. Zelfs de oude Romeinen waren bezorgd over de hitte in Spanje. Als mens moeten we leren leven met deze veranderingen en ons gedrag aanpassen waar nodig, in plaats van alle klimaatveranderingen direct aan ons dagelijkse voedsel te koppelen, zoals vaak in de media en marketing gebeurt. Voor mij persoonlijk is dit altijd te simplistisch geweest. 'Ons voedsel' heeft me nu de juiste context gegeven. Als het gaat om klimaat en duurzaamheid moeten we niet alleen ons voedsel, maar ons hele levensstijl onder de loep nemen. O Fresco benadrukt dat de moderne mens zich in een overgangsfase bevindt. In slechts één of twee generaties zijn we overgegaan van schaarste naar overvloed, wat onze relatie met voeding ingewikkelder heeft gemaakt. Voeding is bovendien te complex om alleen nationaal te beoordelen; het is een mondiaal vraagstuk. Belangrijke kwesties zoals voedselzekerheid, voedselveiligheid en de beschikbaarheid van voedsel moeten een prioriteit zijn op internationale politieke agenda's. Wetenschap, landbouwontwikkeling, vruchtbare grond, onderwijs en meer moeten allemaal betrokken worden bij deze overwegingen.

Terug naar de dagelijkse beslommeringen en de vraag: wat kan ik doen en wat kunt u doen als reactie op de verlammende doemscenario's en discussies over ons 'dagelijkse eten'? Mijn antwoord is helder: laat op een duidelijke, vriendelijke en sympathieke manier zien waarom wij, veehouders, akkerbouwers en tuinders, onmisbaar zijn voor voedselzekerheid, voedselveiligheid en de beschikbaarheid van voedsel. Dagelijks zetten we ons met passie in voor gezond en smakelijk voedsel, of de grondstoffen daarvoor. Voedsel vormt immers de basis van ons bestaan!

Als u wilt, kunnen we verder praten over uw verhaal. Ik kom graag naar u toe, maar u bent ook van harte welkom bij ons in Hoogersmilde."